Contact

Recybois sa

ZI de Ruette - Latour
6760 VIRTON
Belgique
Mob: +32(0)477 36 54 89
Tél : +32 63 670 070
Fax : +32 63 232 210
info@recybois.be

Kiowatt

avenue John F. Kennedy
2015 Luxembourg
Luxembourg

work +352 22 54 74 314
fax +352 22 54 77
info@palletfrancois.com
recybois
Kiowatt

combustion-bois 

Cogeneratie

 

Houtoverschotten zijn afkomstig van de door Idelux beheerde containerparken, van de provincie Namen, van bij klanten gerecupeerde pallets en van andere regionale industriëlen.

Ze worden gestort in een opslagplaats vervolgens vermaald tot plaatjes met een grootte minder dan 100 mm. Eliminatie van metalen deeltjes gebeurt via magnetisering (ijzerhoudend) en de recuperatie van niet-ijzerhoudende deeltjes geschiedt aan de hand van een wervelstroom. De plaatjes worden gezift ten einde een maximum aan fijne deeltjes te verwijderen. De resterende stofdeeltjes worden in de cementindustrie benut.

De houten plaatjes, naar grootte gesorteerd en schoongemaakt, worden opgeslagen in een silo van meer dan
8000 m³. Ze bevoorraden op regelmatige basis een verwarmingsketel die warmte kan produceren tot 420 °C onder een druk van 32 bar. Die warmte laat een turbine draaien die elektriciteit produceert en de warmte wordt gerecupereerd onder de vorm stoom van 105 °C. Deze stoom dient om gebouwen en industriële hallen te verwarmen, voor het drogen van het zaagsel dat dient als grondstof voor de productie van pellets en bij de verplichte fytosanitaire behandeling van pallets. De temperatuur van het hout gehouden op 57 °C gedurende 30 minuten, zorgt ervoor dat de insecten en de larven in het verse hout worden gedood. Die behandeling is een ecologisch alternatief voor de chemische behandeling van hout, een natuurlijk alternatief voor Palletterie François. Een warmtekrachtkoppeling-centrale, welke de productie van warmte en elektriciteit combineert, past volledig in het kader van Kyoto-protocol, dat de productie van hernieuwbare energie aanprijst.

De rookgassen van onze warmteketel worden continu gecontroleerd en respecteren de strikte normen. U vindt hieronder de daaglijks upgedate resultaten.

 

Schéma cogénération


Mesures des émissions - GAZ - Poussières

De gemeten waarden voldoen aan de volgende voorwaarden:
droog gas - druk 1013 hPa - temperatuur 273K - zuurstofgehalte van 11%

 

OXYGENE en %
7.83
CO en mgr/Nm³

8.08

SO2 en mgr/Nm³

69.6

Poussières en mgr/Nm³

2.87

Mise à jour le 20.03.2017